แจ้งการโอนเงิน

Payment confirm

หมายเหตุ
*หลังจากทำการสมัครลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วให้ทำการชำระเงินไปที่ทางโรงเรียนผ่านบัญชีดังนี้ครับ
-->ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนสรงประภา ดอนเมือง
-->ชื่อบัญชี โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต
-->บัญชีเลขที่ 059-076859-4
-->ยอดชำระเงิน 3,000 บาท

*สำหรับผู้ปกครองที่สมัครเรียนและแจ้งโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ทางโรงเรียนจะติดต่อกลับไปนัดหมายวันรายงานตัวภายใน 3 วันทำการครับ
ข้อมูลนักเรียน (Student details)

เลขที่บัตรประชาชนักเรียน (Indentification number)