>> ประกาศแจ้งผลการเรียนผ่านระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ <<

ขั้นตอนการดาวน์โหลดข้อมูลผลการเรียนมี 3 ขั้นตอนดังนี้
1.ทำการเปิดลิ้งค์เว็บไซต์ไปที่หน้า >>คลิก<<
2.ทำการกรอกข้อมูลเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนนักเรียนเพื่อดึงข้อมูล
3.กดปุ่ม "ค้นหา" เพื่อทำการดาวน์โหลดข้อมูลผลการเรียนผ่านระบบเว็บไซต์

>> แจ้งเปิดการรับสมัครนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ <<

ขั้นตอนการสมัครมี 3 ขั้นตอนดังนี้ครับ
1.กรอกแบบฟอร์มการสมัครเรียนผ่านทางเว็บไซต์ >>คลิก<<
2.หลังจากทำการสมัครลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วให้ทำการชำระเงินไปที่ทางโรงเรียนผ่านบัญชีดังนี้ครับ
บัญชีธนาคารกรุงเทพ
สาขาถนนสรงประภา ดอนเมือง
ชื่อบัญชี โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต
บัญชีเลขที่ 059-076859-4
3.แจ้งเอกสารการโอนเงินค่าสมัคร 3,000 บาทครับ กดเพื่อแจ้งการชำระเงินที่นี้ครับ >>คลิก<<

*สำหรับผู้ปกครองที่สมัครเรียนและแจ้งโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ทางโรงเรียนจะติดต่อกลับไปนัดหมายวันรายงานตัวภายใน 3 วันทำการครับ

วิสัยทัศน์

โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต มีความเป็นเลิศทางวิชาการมุ่งเน้นภาษาและเทคโนโลยี บนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย ก้าวหน้าสู่อาเซียนและสากล โดยชุมชนมีส่วนร่วมประสานจัดการศึกษา

เกี่ยวกับเรา

โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้การศึกษาในระดับขั้นพื้นฐาน โดยได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาที่จะสามารถช่วยสร้างความมั่นคงแก่ประเทศชาติ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร

วีดิโอแนะนำ

ข่าวสาร

กิจกรรม